Drukuj

Czytanie bywa kunsztem i nieraz tajemnicą,
nie tylko przywilejem tych, którzy widzą.
Ale też tych nielicznych, łaknących piękna słowa,
na tyle bardzo mocno, by zechcieć z nim obcować.

Szanowni Państwo Bibliotekarze,

Z okazji Dnia Bibliotekarza pragniemy złożyć najlepsze życzenia niegasnącego entuzjazmu, wytrwałości i kreatywnych działań w propagowaniu czytelnictwa. Dzięki Waszemu zaangażowaniu osoby kochające literaturę czują się bogatsze i doceniają piękno kultury.

Wasza nieoceniona praca w bibliotekach przyczynia się do upowszechniania wiedzy, propaguje też piękno naszego ojczystego języka. Dziękując za codzienny wysiłek i zaangażowanie składamy również najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Piotr Płudowski
Burmistrz Miasta Łuków

 

Krzysztof Okliński
Przewodniczący Rady Miasta Łuków