Drukuj

Szanowni Mieszkańcy Łukowa! Otwarcie przedszkoli w Mieście Łuków planowane jest na 18 maja 2020 roku.

Po analizie związanej z sytuacją epidemiologiczną, mając przede wszystkim na uwadze zapewnienie dzieciom i pracownikom przedszkoli bezpieczeństwa, zostały opracowane „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa”, do których musimy się bezwzględnie stosować. Są one poparte wytycznymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników resortu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aby dziecko zostało uwzględnione w pierwszym etapie wznowienia pracy przedszkola, proszę o zgłoszenie dziecka przez ich rodziców do dyrektora odpowiedniej placówki, do której dziecko uczęszczało przed zawieszeniem zajęć do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 15:00.

Liczę na Państwa zrozumienie i bezwzględne stosowanie się do powyższych zaleceń.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Łuków