Drukuj

Wojewoda Lubelski podpisał z Miastem Łuków dwie umowy na realizację zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki dofinansowaniu na łączną kwotę 1.347.171,00 zł przebudowane zostaną 4 miejskie ulice: Browarna, Laskowskiego, Kanałowa i Pastewnik.

Zadanie pn. "Przebudowa ul. Browarnej (102361L) w m. Łuków" obejmuje:

Długość robót objętych zadaniem: 801 mb.

Całkowita wartość zadania: 1.623.241,95 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych, 95/100).
Kwota dofinansowania: 811.620,00 zł (słownie: osiemset jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych, 00/100).
Wkład własny: 811.621,95 zł (słownie: osiemset jedenaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych, 95/100).

Zadanie pn. "Przebudowa ulic miejskich: ul. Laskowskiego (102424L), ul. Kanałowa (102396L), i ul. Pastewnik (102450L) w m. Łuków" obejmuje:

Długość robót objętych zadaniem: 463 mb.

Całkowita wartość zadania: 1.071.102,20 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwa złote, 20/100).
Kwota dofinansowania: 535.551,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych, 00/100).
Wkład własny: 535.551,20 zł (słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych, 20/100.

Okres realizacji zadań: lipiec 2020 r. - maj 2021 r.

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 – zadania jednoroczne).