Drukuj

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 2.06.2020 r. wykłada się do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki i przy trasie kolejowej relacji Łuków-Dęblin.