Drukuj

Decyzją Burmistrza Miasta Łuków w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 przedszkola miejskie i oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi. Obecna sytuacja jest na tyle wyjątkowa, iż konieczne jest dostosowanie pracy przedszkoli do aktualnej rzeczywistości, by mogły one świadczyć opiekę nad dziećmi w tym trudnym dla rodziców powrocie do pracy.

Przedszkola miejskie i oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, kierując się bezpieczeństwem dzieci, nauczycieli i opiekunów, będą funkcjonowały zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa, opracowanymi na podstawie Wytycznych GIS.

Z uwagi na konieczność zaplanowania organizacji pracy przedszkoli na najbliższe miesiące, prosimy Rodziców o zapoznanie się informacjami umieszczonymi na stronach internetowych poszczególnych placówek, a także o kontakt z Dyrektorem w celu zgłoszenia dziecka.

Dołożymy wszelkich starań, by w miarę możliwości w okresie wakacyjnym przyjąć jak największą liczbę dzieci, oczywiście w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego, zapewniając najwyższe środki ostrożności i mając na uwadze wartości nadrzędne, zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i opiekunów. Jednocześnie, pomimo wdrożenia nadzwyczajnych procedur chroniących dzieci i pracowników, zwracamy uwagę Rodzicom, by byli świadomi możliwości zarażenia się ich dzieci, pozostałych domowników, opiekunów w przedszkolu i innych dzieci COVID-19.

Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Od 01 lipca 2020 r. do 24 lipca 2020 r. pracuje:

Od 27 lipca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r. pracuje:

W Przedszkolu Miejskim nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łukowie w okresie lipiec – sierpień 2020 r. została zaplanowana przerwa wakacyjna.