Drukuj

Złożyłeś lub wysłałeś wniosek do urzędu? Chcesz szybko dowiedzieć się, czy Twoja sprawa została zrealizowana? Zarejestruj się Rejestrze Danych Kontaktowych i bądź na bieżąco informowany (telefonicznie lub mailowo) o gotowych do odbioru dokumentach, rozpatrzeniu złożonych wniosków bądź potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach. Rejestracja w bazie jest bezpłatna, a podanie danych całkowicie dobrowolne.

Dane kontaktowe mogą być podawane do rejestru na 2 sposoby:

Jeżeli wniosek będzie przekazywany osobiście, urzędnik potwierdzi tożsamość wnioskodawcy poprzez okazanie dowodu osobistego lub paszportu. Bardzo ważne są dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail, ponieważ tymi kanałami dokonuje się weryfikacji danych. Zmiana numeru telefonu lub adresu e-mail powinna być każdorazowo aktualizowana.

Dzięki danym zawartym w Rejestrze Danych Kontaktowych pracownik wybranego urzędu będzie mógł zadzwonić lub wysłać e-maila w ważnych dla mieszkańców sprawach zadzwonić, zamiast formułować oficjalne pismo. Do tej pory komunikację w „tradycyjnej” papierowej formie często wymuszały przepisy - urzędnik mógł skorzystać np. z numeru telefonu, ale tylko do realizacji sprawy, do której numer został podany. Nie mógł korzystać z tych danych do komunikacji z mieszkańcem w innych sprawach. RDK to również spore oszczędności dla samych urzędów: wiadomości SMS czy e-mail są nieporównywalnie tańsze i szybsze, niż wysyłanie listów poleconych, ponadto znacznie skraca się czas potrzebny na realizację sprawy urzędowej.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, korzystanie z Rejestru Danych Kontaktowych jest całkowicie dobrowolne i bezpieczne. Do bazy mają dostęp wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy (do dnia uruchomienia RDK ponad 2000 pracowników urzędów uzyskało odpowiednie certyfikaty). Nie ma więc ryzyka, że adres e-mail i numer telefonu wpadną w niepowołane ręce. Co istotne, na podany adres e-mail i numer telefonu nie będą przekazywane żadne oficjalne dokumenty. Rejestr służy wyłącznie powiadamianiu. Dane kontaktowe mogą być wykorzystywane jedynie do informowania obywatela o sprawach administracyjnych. Co ważne, dane z RDK można w każdej chwili zmienić lub usunąć. W przypadku zmiany numeru telefonu lub adresu e-mail, należy jedynie pamiętać o ich aktualizacji.

DODATKOWE INFORMACJE: