Drukuj

Będzie bezpieczniej na przejściu dla pieszych pod budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego w Łukowie. W miejscu, w którym w przeszłości dochodziło do potrąceń pieszych, stanie sygnalizacja świetlna. Prace jeszcze w 2020 roku ma wykonać lubelski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja wpisywać się będzie w program Ministerstwa Infrastruktury, związany z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Miasto Łuków znalazło się na liście 11 miejsc w kraju, w których nastąpi realizacja ww. programu.

Starania samorządu miejskiego o poprawę bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego, Powiatowym Urzędzie Pracy i budynku Urzędu Miasta czynione są od kilku lat. W 2019 roku magistrat - również na wniosek radnych Miasta Łuków - kilkukrotnie wymieniał korespondencję z GDDKiA, nawołując do poprawy sytuacji na przejściu; prosił także wówczas o pomoc ówczesnych parlamentarzystów: posłów Sławomira Skwarka i Krzysztofa Głuchowskiego, a także senatora Stanisława Gogacza. Równolegle Miasto Łuków złożyło wniosek w 2019 r. o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Dzisiaj wiadomo, że w centrum miasta powstanie przyciskowa sygnalizacja świetlna zlokalizowana na przejściu naprzeciwko budynku Urzędu Miasta, a na przejściach przy Przedszkolu Miejskim nr 2 oraz przy budynku Poczty Polskiej pojawią się świecące znaki informacyjne D-6. Montaż powyższych urządzeń wpłynie na poprawę widoczności pieszych na przejściach. Realizacja zadania ma nastąpić jeszcze w 2020 r.

Poniżej informacja burmistrza Piotra Płudowskiego dot. planowanej do realizacji przez GDDKiA inwestycji. Materiał zrealizowała telewizja TV Master.