Drukuj

Trwa nabór wniosków o granty w ramach Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020. Program oferuje dotacje na działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe zarejestrowane nie później niż 31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60.000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.

Organizatorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program jest realizowany we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

Ostateczny termin składania wniosków: 11 sierpnia 2020 r.

Szczegóły