Drukuj

Miło nam poinformować, że w dniu 05.08.2020 r. Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski podpisał umowę z Tomaszem Soćko właścicielem firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTURY - TOMASZ SOĆKO" na opracowanie uaktualnienia dokumentacji technicznej na zagospodarowanie Placu Narutowicza w Łukowie w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie terenu Placu Narutowicza w Łukowie” w odniesieniu do rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych i formalno-prawnych istniejącego projektu budowlanego przy jednoczesnym uwzględnieniu wprowadzenia zmian.

Zmiany projektowe obejmują między innymi:

Termin realizacji umowy do 28 grudnia 2020 r. Ponadto ustalono dodatkowy termin przedłożenia koncepcji zagospodarowania terenu Placu Narutowicza do zatwierdzenia przez Zamawiającego - do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na wykonanie prac projektowych. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 103.566,00 zł.