Drukuj

Zabytkomania to konkurs filmowy, którego tematem jest dziedzictwo kulturowe, rozumiane jako dobra kultury, nauki i sztuki będące zarówno dorobkiem materialnym, jak i duchowym poprzednich pokoleń. Organizator konkursu to Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Do udziału w konkursie można zgłosić się w ramach jednej z trzech grup:

Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu powinny odnosić się do hasła tegorocznej edycji „Zabytkomania – Wokół nas”, czyli ujmować dziedzictwo w związku z:

Mając na uwadze stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia, Organizator zachęca, by w tegorocznej edycji Konkursu skupić się na promocji dziedzictwa kulturowego swojego miejsca zamieszkania, bez odbywania dalekich podróży.

Kategorie konkursowe:

Nagrody w każdej z kategorii konkursowych:

 

Szczegóły