Do Urzędu Miasta w Łukowie wpłynął 24 kwietnia 2020 r. drogą mailową zanonimizowany wniosek o przekazanie danych osobowych (m.in. imion i nazwisk mieszkańców i ich numerów PESEL), mających zostać wykorzystanych do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Miasto Łuków w trosce o ochronę danych swoich mieszkańców nie udostępniło żadnych danych osobowych i poprosiło o wyjaśnienia dotyczące prawdziwości wniosku, a także wskazanie osoby uprawnionej do reprezentowania nadawcy w zakresie składania tego typu oświadczeń.

Trwają prace w ciągu ulicy Poważe w Łukowie. W miejscu tym wykonywana jest kanalizacja deszczowa, wkrótce budowany będzie też chodnik. Prace wykonuje Zarząd Dróg Miejskich, a termin realizacji zadania to koniec 2020 r.

Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie podczas trwania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 prowadzi dezynfekcję miejsc w centrum miasta. W tym celu jeszcze przed Wielkanocą zamówione zostały duże ilości środka dezynfekującego. Środek ten rozpylany jest za pomocą opryskiwaczy spalinowych i manualnych urządzeń.

Według Informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sezon zimowy 2019/2020 był najcieplejszy od początku prowadzenia pomiarów meteorologicznych w naszym kraju. Brak śniegu zimą i idących za tym wiosennych roztopów, a także ograniczone opady deszczu w marcu i kwietniu spowodowały, że nie odbudował się deficyt wody w gruncie po zeszłorocznej suszy. Pogoda spowodowała także wystąpienie zagrożenia pożarowego w lasach, a także konieczność reakcji na zjawisko przez samorządy, w tym także przez Miasto Łuków.