Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z dostawą wyposażenia i wykonaniem infrastruktury jest jednym z zadań projektu pn. „Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działanie1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Miasto Łuków uzyskało dofinansowanie w wysokości 115 000,00 zł. Za otrzymane środki zostało zakupionych 45 laptopów oraz akcesoria do laptopów w postaci toreb do laptopów, myszek i słuchawek.

Ruszyła budowa nowych kładek nad Krzną i zlokalizowanym wzdłuż rzeki „Bulwarze 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Obecnie wykonywane są prace ziemne, wzmacniające przyszłą konstrukcję. Stare "mostki" zostały przeniesione kilka metrów dalej by mieszkańcy mieli możliwość dostania się na ogródki działkowe lub bulwar.

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2020/2021 Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek 7 września 2020 roku o godz. 17:00 w sali widowiskowej ŁOK. W programie m.in. ustalenia organizacyjne oraz koncert zespołu ŁOK'ej Band. 

Łukowski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do Kina Łuków na seanse filmowe we wrześniu. Na widzów czeka m.in. 7 premier.