„Bezpieczny Peleton” w sobotę 18 września

15 kilometrów będzie liczyć trasa, którą przejadą rowerzyści podczas „Bezpiecznego Peletonu” organizowanego w sobotę 18 września w Łukowie. Na imprezę organizowaną w ramach „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu - Dzień bez samochodu” zapraszają burmistrz Łukowa Piotr Płudowski oraz pracownicy Urzędu Miasta Łuków.

Komunikat: Termin zapłaty podatków

Urząd Miasta Łuków przypomina, że w dniu 15 września 2021 roku upływa termin zapłaty III raty podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2021 rok, a także II raty podatków od środków transportowych.

Śladami Eugeniusza Kwiatkowskiego

Warto poznawać losy ważnych osób związanych z małą ojczyzną, a przy okazji uczyć się tego, co może być przydatne we współczesności. Taki zamysł towarzyszył kadrze Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej, która na początku września przygotowała wycieczkę edukacyjną „Śladami Eugeniusza Kwiatkowskiego” do Gdyni.

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”

Trwa akcja społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”, która skierowana jest do użytkowników budynków z urządzeniami grzewczymi, przewodami kominowymi i systemami wentylacji. Jej organizatorzy – Międzywódzki Cech Kominiarzy – przypominają m.in., że zgodnie z ustawą Prawo budowlane, właściciel bądź zarządca budynku przy najmniej raz w roku zobowiązany jest zlecić przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

XLIV sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 16 września 2021 roku o godz. 11 00 odbędzie się XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XLIV sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII oraz XLIII sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od XLI sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków z kontroli rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie.