Konsultacje Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030”

Burmistrz Miasta Łuków działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w związku z art. 6a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j.) podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030.

Fortepianowy koncert pamięci Franciszka Maklakiewicza

Na niedzielę 26 września zaplanowano uroczysty koncert na cześć Franciszka Maklakiewicza. Wydarzenie będzie uczczeniem podjęcia przez Radę Miasta Łuków uchwały o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łuków kompozytorowi, który zginął w pierwszych tygodniach II wojny światowej w 1939 r.

Ostrzeżenie przed opadami deszczu

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB w Warszawie informuje o I stopniu zagrożenia opadami deszczu, które mogą się pojawić będzie w piątek i sobotę 17-18 września na terenie powiatu łukowskiego.

Spis Powszechny: konkurs dla studentów

Urząd Statystyczny w Lublinie zachęca studentów do wzięcia udziału w konkursie promującym kończący się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Do wygrania są nagrody - gadżety elektroniczne.

Wyniki ankiety - linia Ł1 komunikacji miejskiej

19 czerwca w Łukowie ruszył pilotażowy system komunikacji miejskiej, realizowany przez spółkę PKS w Łukowie S.A. W okresie wakacyjnym autobusy 7 dni w tygodniu kursowały na linii „Ł1” łączącej m.in. południową część miasta z oddanym do użytku zmodernizowanym Kompleksem rekreacyjnym „Zimna Woda”. W związku z powyższym Urząd Miasta przygotował ankietę na temat komunikacji, którą wypełnić można było do końca sierpnia.