Wypłaty świadczeń - komunikat Urzędu Miasta

Urząd Miasta Łuków informuje o nowym harmonogramie wypłat świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2021/2022.

Warsztaty w Urzędzie Miasta

Przedstawiciele Urzędu Miasta Łuków, jednostek podległych, organizacji społecznych i innych instytucji z terenu miasta Łuków wzięli udział w warsztatach konsultacyjnych poświęconych opracowaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030. Rozpoczęcie prac nad ww. Strategią jest efektem Porozumienia gminno-powiatowego w sprawie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030” obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski w granicach wyżej wymienionych samorządów. Posiadanie dokumentu strategicznego umożliwi wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027.

50. sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się L zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad L sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołów z XLVII, XLVIII, XLIX sesji Rady Miasta.

Repertuar Kina Łuków  - 19-25.11.2021 r.

Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza do Kina Łuków na seanse filmowe. W najbliższym tygodniu 19-25 listopada 2021 roku będą mogli Państwo obejrzeć następujące filmy: „Bo we mnie jest sex” (premiera); „Pitbull” (premiera); „Pszczółka Maja: Mały wielki skarb” (premiera); „Mój przyjaciel wampir”.

Sukces reprezentantki ŁOK

Reprezentantka Łukowskiego Ośrodka Kultury Oliwka Gręzak zajęła I miejsce na Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Jesienne Nutki 2021” w Lublinie.