Otwarcie ofert: Budowa żłobka miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Łukowie.

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie.

Otwarcie ofert: Budowa trzech kładek pieszych nad Krzną w m. Łuków.

Szanowni Mieszkańcy Łukowa! Otwarcie przedszkoli w Mieście Łuków planowane jest na 18 maja 2020 roku.