Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków:

nieruchomość niezabudowana położona przy Alejach Ryszarda Kaczorowskiego składająca się z działek Nr 7053/17 o pow. 888 m2 i Nr 7064/7 o pow. 694 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00023996/4; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 791 000 zł netto.

"Triathlon w Zimnej Wodzie" - znamy zwycięzców

Blisko 250 osób z różnych stron Polski stanęło na starcie pierwszego w historii „Triathlonu w Zimnej Wodzie”. Zawody zorganizowane w weekend 17 i 18 lipca przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie wspólnie z Klubem Biegacza V-Max Adamów zostały pozytywnie przyjęte przez zawodników. Triathlon zorganizowany został na terenie zmodernizowanego niedawno Kompleksu rekreacyjnego „Zimna Woda” w Łukowie.

Ogłoszenie - Towarzystwo Muzyczne im. A. Próchniewicza

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja muzyki orkiestrowej, organizowanie i udział w koncertach z okazji świąt narodowych i innych uroczystości oraz promocji miasta Łuków.

Robotyka nad zalewem

Animacje i warsztaty z zakresu robotyki, cyfryzacji i programowania to część atrakcji, które przygotowano w sobotę 17 lipca nad zalewem Zimna Woda w Łukowie. Tego dnia zorganizowano piknik rodzinny promujący projekt Cyfrowe GOKi w podregionie puławskim, w którym uczestniczy Łukowski Ośrodek Kultury.

Biwak zuchowy „Wędrówki pełne frajdy”

Od kilku lat zuchy z Hufca ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej wypoczywają podczas wakacyjnych wyjazdów. Były już w Nowej Słupi w Górach Świętokrzyskich, w Rakszawie nieopodal Łańcuta, w Cieszynie i Czechach, w Starosielu koło Dubienki. W tym roku przyszedł czas na Roztocze. To w owym regionie między 14 i 16 lipca zorganizowano biwak zuchowy „Wędrówki pełne frajdy” - w Hucie Różanieckiej (pow. lubaczowski, woj. podkarpackie).