Polski Związek Kickboxingu ogłosił konkurs na najlepszą kartkę pocztową przedstawiającą sportowców tej dyscypliny sportu podczas wakacyjnych zgrupowań. W konkursie "KICKBOXING POSTCARD 2020" z sukcesem wzięli udział przedstawiciele klubu KSW Łuków, którzy z Kadrą Narodową trenowali w dniach 13-21 sierpnia w Zakopanem.

Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z dostawą wyposażenia i wykonaniem infrastruktury jest jednym z zadań projektu pn. „Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działanie1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Miasto Łuków uzyskało dofinansowanie w wysokości 115 000,00 zł. Za otrzymane środki zostało zakupionych 45 laptopów oraz akcesoria do laptopów w postaci toreb do laptopów, myszek i słuchawek.

Ruszyła budowa nowych kładek nad Krzną i zlokalizowanym wzdłuż rzeki „Bulwarze 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. Obecnie wykonywane są prace ziemne, wzmacniające przyszłą konstrukcję. Stare "mostki" zostały przeniesione kilka metrów dalej by mieszkańcy mieli możliwość dostania się na ogródki działkowe lub bulwar.