Drukuj
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków (16.02.2021 r.)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ulicach: Ks. St. Brzóski, 700-lecia, w pobliżu ulicy Zabrowarnej oraz pomiędzy ulicami: Jana Stanisława Majewskiego a Gołaszówiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 16 lutego 2021 roku.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski