Drukuj
Komunikat dot. funkcjonowania przedszkoli

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że od 29 marca 2021 r . (poniedziałek) w przedszkolach będą organizowane zajęcia dla dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w:

Zajęcia w przedszkolach organizowane będą na wniosek rodziców.