Drukuj

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania choroby COVID-19, Burmistrz Miasta Łuków odwołuje wyłożenie w dniach od 16 marca do 6 kwietnia 2020 r. uczestnikom postępowania projektu uchwały Rady Miasta Łuków o scaleniu i podziale nieruchomości położonych w Łukowie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej.

O nowym terminie wyłożenia do wglądu projektu uchwały zostaną Państwo powiadomieni zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. pisemnie oraz informacja o wyłożeniu będzie podana na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łuków, na stronie internetowej www.lukow.pl, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski