Drukuj

Burmistrz Miasta Łuków informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na budowę żłobka miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Łukowie. Termin składania ofert mija 12 maja 2020 r. o godz. 13:00. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Łukowie”, współfinansowanego ze środków resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020, Moduł 1a.

Przedmiotem zamówienia jest budowa żłobka miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Łukowie wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej i robót towarzyszących tj.:

 

Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej: