Drukuj
Komunikat dot. pracy Urzędu Miasta Łuków

Urząd Miasta Łuków informuje, że związku z lawinowo rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w kraju, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, jak również samych pracowników Urzędu, ograniczona zostaje obsługa klientów w budynku przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie oraz w pozostałych budynkach Urzędu przy ul. Browarnej 65, ul. Zdanowskiego 15 oraz ul. Kwiatkowskiego 2 (Urząd Stanu Cywilnego).

Ograniczenia wprowadzone zostają z dniem 23 października 2020 r. i obowiązywać będą do odwołania. Zwracając się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta do niezbędnego minimum, zachęcamy mieszkańców do kontaktu za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub przez platformę ePUAP (nazwa skrytki: /umlukow/skrytka). Telefony do urzędników udostępnione zostały na stronie internetowej Miasta Łuków www.lukow.pl (w tym również w Biuletynie Informacji Publicznej). W miejscach tych znajdują się także wzory pism i formularzy w sprawach najistotniejszych dla mieszkańców.

W przypadku konieczności dokonania płatności administracyjnych lub związanych na przykład z gospodarką odpadami komunalnymi, Urząd Miasta Łuków zachęca do korzystania z bankowości internetowej. Numery rachunków bankowych Miasta Łuków również udostępnione zostały na stronie internetowej www.lukow.pl.

Prosząc mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji i poszanowanie zasad wspólnego bezpieczeństwa, prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum. W przypadku konieczności złożenia fizycznej wizyty w magistracie, prosimy o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, dezynfekcję rąk np. przez użycie udostępnionych środków dezynfekujących oraz używanie ochronnych maseczek bądź przyłbic.

Ponadto z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, Urząd Miasta Łuków informuje, że przewidywana jest możliwość wystąpienia dodatkowych zmian w funkcjonowaniu magistratu. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że pomimo obostrzeń wszelkie zadania samorządu wykonywane są w sposób ciągły i należny.