Drukuj

flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021, moduł II

Nr umowy o dofinansowanie: 1233

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 14.07.2021 r.

Okres realizacji zadania: 01/01/2021 r. – 31/12/2021 r.

Całkowita wartość zadania: 128.160,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych, 00/100).

Przyznana kwota dotacji: 64.080,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych, 00/100), co stanowi 50% całkowitych wydatków poniesionych na realizację zadania.

Wkład własny: 64.080,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt złotych, 00/100).

Szczegółowy opis zadania:

Podstawowym celem przedmiotowego zadania publicznego jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+), będących mieszkańcami miasta Łuków, poprzez zapewnienie funkcjonowania placówki Klub „Senior+” w Łukowie (ul. Wyszyńskiego 10/16, 21-400 Łuków), utworzonej w 2019 roku, dysponującej 30 miejscami dla seniorów, z których w sposób rotacyjny - dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości, korzystać będzie grupa około 45 osób

W ramach realizacji zadania publicznego placówka Klub "Senior+" w Łukowie czynna będzie przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy) przez 4 godziny każdego dnia.

W placówce seniorom zapewnione zostaną:

senior plus

senior plakat 2021