1. Nieruchomość położona przy ul. Kiernickich

Działka:
- nr 7009/14 - pow 823 m2

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ul. Kiernickich 

 

2. Nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza

Składająca się z działek:
- nr 6899/11 - pow 748 m2
- nr 6899/13 - pow 90 m2

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

 

3. Nieruchomość położona przy ul. Pana Tadeusza

Składająca się z działek:
- nr 6860/305 - pow. 206 m2
- nr 6860/306 - pow. 1 700 m2
- nr 6860/307 - pow. 309 m2

Przeznaczenie: MNU-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż

 

4. Nieruchomość położona przy ul. Nowogródek

Składająca się z działek:
- nr 6860/346 - pow 463 m2
- nr 6849/7 - pow 16 m2

Przeznaczenie: MNI-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej

Nieruchomości na sprzedaż

 

5. Nieruchomość położona przy ul. Południowej

Składająca się z działek:
- nr 7014/11 - pow 357 m2
- nr 7016/11 - pow 408 m2
- nr 7012/4 - pow 1 193 m2 (udział 1/3)

Przeznaczenie: MNE8-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

Nieruchomości na sprzedaż

 

6. Nieruchomość położona przy ul. Południowej

Składająca się z działek:
- nr 7014/12 - pow 436 m2
- nr 7016/12 - pow 515 m2
- nr 7012/4 - pow 1 193 m2 (udział 1/3)

Przeznaczenie: MNE8-realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

Nieruchomości na sprzedaż

 

6. Nieruchomość położona przy ul. Siedlecka/Jana Pawła II

Składająca się z działek:
- nr 5656 - pow 1 376 m2
- nr 5658 - pow 261 m2

Przeznaczenie: MNU - realizacja i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym hoteli

Nieruchomości na sprzedaż