Wzór pieczęci miejskich

Pieczęcią urzędową Miasta Łuków z herbem miasta, zwaną dalej pieczęcią Łukowa z herbem miasta, jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy 36 mm z wizerunkiem niedźwiedzia i korony ustalonym dla
herbu Łukowa, z napisem w otoku rozpoczętym krzyżykiem u góry pieczęci MIASTO ŁUKÓW.

Łańcuch Burmistrza Miasta Łuków

Łańcuch Burmistrza Miasta Łuków jest koloru złocistego i składa się z medalionu z herbem Łukowa w tarczy o kształcie jak na sztandarze Łukowa, oraz łańcucha złożonego z dwudziestu jeden ogniw, tworzonych przez plakiety nawiązujące do medalionu z herbem Łukowa oraz motywu zdobniczego sztandaru Łukowa.

Łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta

Łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta Łuków jest koloru srebrzystego i składa się medalionu oraz ogniw łańcucha o kształcie jak w łańcuchu Burmistrza. Składa się z medalionu z herbem Łukowa w tarczy o kształcie jak na sztandarze Łukowa, oraz łańcucha złożonego z dwudziestu jeden ogniw, tworzonych przez plakiety nawiązujące do medalionu z herbem Łukowa oraz motywu zdobniczego sztandaru Łukowa.

Flaga Miasta Łuków

Projekt flagi przedstawia płat czerwony o proporcjach boków jak 5:8 z umieszczonym pośrodku godłem herbu (bez tarczy) oraz pas żółty poziomy u dołu płata o szerokości 1/10 płata (na wysokości 1/10 płata od dołu).

Herb Miasta Łuków

Stan badań nad herbem Łukowa przynoszą prace Mariana Gumowskiego oraz Henryka Seroki. Dodatkowa kwerenda archiwalne podjęta obecnie przyniosła dotarcie do trzech dokumentów Łukowa, lecz nie wnoszą one nowych ustaleń do sprawy wyglądu herbu miasta.

Sztandar Miasta Łuków

Płat prawy koloru białego (ecru) przedstawia pośrodku tarczę czerwoną w formie kartusza z XVI w. z godłem jak w herbie miasta. Kartusz nawiązuje do pieczęci wielkiej koronnej z czasów króla Zygmunta II Augusta, władcy, który obdarzył Łuków licznymi przywilejami.