Wzór pieczęci miejskich
Łańcuch Burmistrza Miasta Łuków
Łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta
Flaga Miasta Łuków

Projekt flagi przedstawia płat czerwony o proporcjach boków jak 5:8 z umieszczonym pośrodku godłem herbu (bez tarczy) oraz pas żółty poziomy u dołu płata o szerokości 1/10 płata (na wysokości 1/10 płata od dołu).

Herb Miasta Łuków

Stan badań nad herbem Łukowa przynoszą prace Mariana Gumowskiego oraz Henryka Seroki. Dodatkowa kwerenda archiwalne podjęta obecnie przyniosła dotarcie do trzech dokumentów Łukowa, lecz nie wnoszą one nowych ustaleń do sprawy wyglądu herbu miasta.

Sztandar Miasta Łuków

Płat prawy koloru białego (ecru) przedstawia pośrodku tarczę czerwoną w formie kartusza z XVI w. z godłem jak w herbie miasta. Kartusz nawiązuje do pieczęci wielkiej koronnej z czasów króla Zygmunta II Augusta, władcy, który obdarzył Łuków licznymi przywilejami.