Rada Miasta Łuków
Artur Czubaszek
#
Przewodniczący Rady Miasta Łuków
Jarosław Okliński
#
Wiceprzewodniczący Miasta Łuków
Arkadiusz Pogonowski
#
Wiceprzewodniczący Miasta Łuków
Łukasz Bober
#
Radny Miasta Łuków
Bartłomiej Bryk
Bartłomiej Bryk
Radny Miasta Łuków
Zygmunt Celiński
#
Radny Miasta Łuków
Emilia Chruściel
#
Radna Miasta Łuków
Artur Gałach
#
Radny Miasta Łuków
Grzegorz Gomoła
#
Radny Miasta Łuków
Monika Jędrzejkowska
Monika Jędrzejkowska
Radna Miasta Łuków
Krzysztof Jodełko
#
Radny Miasta Łuków
Maciej Kazana
#
Radny Miasta Łuków
Marcin Mościcki
#
Radny Miasta Łuków
Krzysztof Okliński
#
Radny Miasta Łuków
...
#
...
Jerzy Siwiec
Jerzy Siwiec
Radny Miasta Łuków
Andrzej Skwarek
#
Radny Miasta Łuków
Sławomir Smolak
#
Radny Miasta Łuków
Paweł Stoga
#
Radny Miasta Łuków
Tomasz Świniarski
#
Radny Miasta Łuków
Przemysław Wereszczyński
#
Radny Miasta Łuków