W Łukowie działa około 2000 firm (dane na koniec 2019 r.) głównie z sektora produkcji oraz usług. Specjalnym miejscem dla inwestorów jest Podstrefa Łuków będąca częścią Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN”. Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w zachodniej części miasta przy ul. Strzelniczej i ma powierzchnię ponad 13 hektarów.

Odległość Podstrefy od najbliższej autostrady (A2) wynosi 136 km, zaś od najbliższej drogi krajowej nr 76 zaledwie 0,35 km. Odległość od drogi krajowej nr 63 wynosi natomiast 2,8 km. W odległości 1,3 km od granic terenu znajduje się najbliższa linia kolejowa nr E-26 ze stacją kolejową Łuków Łapiguz, a w odległości 4,6 km znajduje się linia kolejowa E-2 ze stacją kolejową Łuków.

Podstrefa Łuków otwarta została w 2012 roku i uzbrojona została we wszelkie niezbędne media: kanalizację sanitarną i deszczową, przyłącza energetyczne, gazowe i teleinformatyczne. Obecnie w Podstrefie funkcjonują przedsiębiorstwa z branży spożywczej, budowlanej i obuwniczej.