Łukowskie Złote Niedźwiedzie

Łukowskie Złote Niedźwiedzie to wyróżnienia przyznawane od 2003 roku przez burmistrza Łukowa osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym w różne dziedziny życia naszego miasta. Nagrody te otrzymują ci, którzy w sposób szczególny w ostatnim czasie, bądź też na przestrzeni swojego życia przyczynili się do promocji Łukowa i Ziemi Łukowskiej, sławiąc je na arenie ogólnopolskiej oraz poza granicami naszego kraju.

Łukowskie Złote Niedźwiedzie w przeszłości otrzymywały m.in. osoby związane z lokalnym samorządem, ale też przedsiębiorcy, grupy sportowe i związane z kulturą, czy też zasłużeni mieszkańcy. Przez lata zdobywców tych wyróżnień poznawaliśmy podczas Dni Łukowa, zaś od 2022 roku „Niedźwiedzie” wręczane są podczas charytatywnego, bożonarodzeniowego „Koncertu Kolęd i Słodkich Serc”.

Poniżej prezentujemy zdobywców Łukowskich Złotych Niedźwiedzi:

Rok 2003:

 • Maria Balińka
 • Adam Widziszewski
 • Zenobiusz Dulniak
 • Edwarda Mazurkiewicz-Goławska
 • Mirosław Antonow
 • Arkadiusz Kasznia
 • Wiktor Osik
 • Zofia Żuk
 • Jan Rogalski
 • Mirosław Kursa
 • Stanisława Marcińczak
 • Władysław Karaś
 • Władysław Świętochowski
 • Zbigniew Biaduń
 • Longin Kowalczyk

Rok 2004:

 • Stanisław Karmowski
 • Jarosław Będkowski
 • Cezary Kucharski
 • Ryszard Smolarz
 • Bogdan Kucharski

Rok 2005:

 • Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie
 • Towarzystwo Muzyczne im. A. Próchniewicza
 • Szkoła Muzyczna I Stopnia im. M. Karłowicza
 • Romuald Szajdziuk
 • Tadeusz Milewski

Rok 2006:

 • Studenckie Forum BCC
 • Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. G. Piramowicza
 • Sztab WOŚP przy ŁOK
 • Sztab WOŚP przy OSiR
 • Mariusz Chudek „Głos Łukowa”

Rok 2007:

 • Kazimiera Goławska
 • J. Nowak, A. Nowak „NOWBUD”
 • PKS w Łukowie S.A.
 • Telewizja Master
 • Marcin Dołęga

Rok 2008:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza
 • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki
 • Łukowski Klub Sportowy „Orlęta Łuków”
 • ks. prał. Jan Kurek

Rok 2009:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie
 • Gimnazjum Nr 3 w Łukowie
 • Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Jerzy Longin Kamiński
 • Leonard Leszek Baranowski
 • Bogusław Jazurek
 • Jan Stanisław Wrzosek
 • Robert Dołęga

Rok 2010:

 • Bank Spółdzielczy w Łukowie
 • Hufiec ZHP im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej
 • Łuksja Sp. z o.o.
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łukowie
 • Nowa Gazeta Łukowska

Rok 2011:

 • Grzegorz Rzymowski
 • Bożena Chichłowska
 • Henryk Jerzy Chmielewski „Papcio Chmiel”
 • Mirosław Greluk
 • Załoga Łukowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Rok 2012:

 • Małgorzata Majerek
 • Anna Sposób-Małkińska
 • Andrzej Zdrojewski
 • Zygmunt Celiński
 • Jan Janusz Jastrzębski

Rok 2013:

 • ks. prał. Mirosław Łubik
 • Zbigniew Pasik
 • Janusz Sipkowski
 • Grzegorz Skwarek
 • Andrzej Wojtuś
 • Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Łukovia” Łuków

Rok 2014:

 • Stefan Dybciak
 • Anna Maksim
 • Wojciech Jankowski
 • Rafał Baniak
 • Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju

Rok 2015:

 • PZW Łuków Miasto i PZW Łuków Kolejarz
 • Zenon Pawlikowski
 • Jolanta Suchodolska
 • NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze

Rok 2016:

 • Mieczysław Gaja
 • Danuta Kożuchowska
 • Andrzej Suchodolski
 • Przemysław Tryboń
 • Wiesław Wysiński
 • Zespół Regionalny „Łuków - Kropelki Rosy”

Rok 2017:

 • Tadeusz Bochman
 • Mateusz Rzewuski
 • Janusz Smyk
 • Club Weteranów Szos

Rok 2018:

 • Ryszard Grafik
 • Jan Janusz Jastrzębski Junior
 • Bolesław Skwara
 • Janina Znój

Rok 2019:

 • Anna Koza
 • Stowarzyszenie „Nasze Dziedzictwo”
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie

Rok 2022:

 • Małgorzata Wardak
 • Zofia Przeździak
 • ks. prał. Andrzej Kieliszek
 • ks. prał. Jerzy Cąkała
 • Piotr Wróbel

Rok 2023:

 • Urszula Bancerz
 • Alicja Dymitruk
 • Stanisław Zarzycki
 • epaka.pl
 • Klub Honorowych Dawców Krwi "Ostoja" w Łukowie