W Łukowie w okresie Polski Ludowej zaczęły powstawać osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej i zakłady przemysłowe. Część tych ostatnich nie przetrwała zmian ustrojowych po 1989 roku. Niemniej przez ostatnie kilkadziesiąt lat miasto przekształciło się z małego ośrodka lokalnego w centrum przemysłowo-usługowe o dużym znaczeniu regionalnym, a nawet ogólnokrajowym.

W 1964 r. liczba mieszkańców Łukowa przekroczyła stan sprzed wojny, aby w następnym ćwierćwieczu wzrosnąć jeszcze 2,5-krotnie. Na koniec 2018 roku liczba mieszkańców Łukowa wynosiła prawie 30 tysięcy osób.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, a także w okresie przedakcesyjnym, miasto zaczęło korzystać ze środków europejskich, realizując poszczególne inwestycje. W Łukowie na dzień dzisiejszy prężnie działają przedsiębiorstwa, a samorząd nieustannie poszerza swoją ofertę inwestycyjną. Z Łukowa pochodzą m.in. znani sportowcy i społecznicy. Władze miasta oprócz dbałości o rozwój potencjału ludzkiego, dbają corocznie rozbudowuje infrastrukturę drogową.  Dla chcących się osiedlić w Łukowie ułatwieniem w wychowaniu i wykształceniu dzieci jest dobrze rozwinięta sieć szkół, nowoczesne i dobrze wyposażone placówki oświatowe, sale gimnastyczne, boiska sportowe oraz liczne place zabaw. Miasto, podobnie jak powiat łukowski w 2019 roku poszczycić się mogło jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w całym województwie lubelskim.