Łańcuch Burmistrza Miasta Łuków

Łańcuch Burmistrza Miasta Łuków jest koloru złocistego i składa się z medalionu z herbem Łukowa w tarczy o kształcie jak na sztandarze Łukowa, oraz łańcucha złożonego z dwudziestu jeden ogniw, tworzonych przez plakiety nawiązujące do medalionu z herbem Łukowa oraz motywu zdobniczego sztandaru Łukowa.

Powyżej medalionu znajdują się trzy ogniwa figuralne, ogniwo środkowe z Orłem Białym w kształcie z czasów panowania Władysława II Jagiełły, flankowane dwoma ogniwami z tzw. cyframi królewskimi, od prawej (lewej dla patrzącego) z monogramem S króla Zygmunta I Starego umieszczonym pod koroną królewską zamkniętą, od lewej (prawej dla patrzącego) z monogramem SA króla Zygmunta II Augusta umieszczonym pod królewską koroną zamkniętą. Na prawo oraz na lewo od ogniw figuralnych znajduje po osiem ogniw łączących z ażurowymi wycięciami, zakończone ogniwem figuralnym z herbem Łukowa według wzoru z lat 1918-2018. Na odwrotnych stronach ogniw łańcucha umieszczane będą grawerowane napisy upamiętniające kolejnych burmistrzów Łukowa, obejmujące imię i nazwisko oraz daty roczne sprawowania urzędu.