CUS: "Korpus Wsparcia Seniorów"

Informujemy, że Centrum Usług Społecznych w Łukowie realizuje kolejną edycję Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Adresatami programu są seniorzy w wieku 60 lat i więcej z terenu Miasta Łuków, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

"Korpus Wsparcia Seniorów" - "Opieka na odległość"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 - Moduł II „Opieka na odległość”, finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.