BO: Renowacja boiska „Górka”

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Renowacja boiska »Górka«”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

 

Opis zgłaszanego projektu:

Boisko treningowe „GÓRKA” jest ważnym miejscem dla rozwoju sportowych umiejętności łukowskiej młodzieży. To miejsce, na którym w okresie od wiosny do jesieni codziennie odbywają się treningi najmłodszych grup piłkarskich z naszego miasta. Obecnie stan techniczny boiska pozostawia wiele do życzenia i nie pomaga w rozwoju i umacnianiu piłkarskich talentów. Według opinii niektórych zawodników, obecne boisko swoim wyglądem odstrasza młodych piłkarzy. Liczne kretowiska, nierówności terenu oraz brak oświetlenia powoduje, że liczba osób trenujących w tym miejscu stale się zmniejsza.

Projekt zakłada wykonanie następujących czynności:

 • wykonanie automatycznego nawodnienia - wdrożenie takiego systemu pozwoli utrzymać poziom wilgotności trawy na odpowiednim poziomie sprzyjając jej rozwojowi. Ponadto pozwoli zaoszczędzić wodę wykorzystywaną do podlewania oraz czas pracy pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie, którzy w sezonie letnim muszą codziennie rozciągać sprzęt do nawodnienia;
 • wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych – po szczegółowej analizie stanu boiska przez profesjonalną firmę zajmującą się pielęgnacją płyt piłkarskich, zaleca się wykonanie kilku głębokich zabiegów pielęgnacyjnych, polegających na wykonaniu oprysku na krety, czesaniu, piaskowaniu, dosiewaniu brakującej trawy bez konieczności niszczenia obecnej nawierzchni. Dzięki takim działaniom możliwa jest renowacja boiska przy nakładzie znacznie mniejszych kosztów;
 • wykonanie oświetlenia boiska - zgodnie z projektem przygotowanym przez firmę EL-Projekt mgr inż. Konrad Wereszczyński na zlecenie Miasta Łuków pod tytułem „Budowa kablowej linii oświetlenia wraz z zasilaniem, wolnostojącymi masztami oświetleniowymi i złączami kablowymi” z grudnia 2020 roku. To konieczna inwestycja, umożliwiająca trenowanie na dobrze przygotowanej nawierzchni również w godzinach wieczornych. Dodatkowo takie oświetlenie pozwoli odciążyć nowo powstałe boiska przy ul. Browarnej, które są nadmiernie eksploatowane w okresie wczesnej wiosny i późnej jesieni. Niestety tylko w/w boiska w Łukowie są obecnie oświetlone.

Powyższa inwestycja będzie impulsem do rozwoju nowych piłkarskich talentów, będzie również znaczącą zachętą dla młodzieży ze szkół podstawowych do podjęcia aktywności sportowej. Propagowanie wszelkich aktywności sportowych w czasie pandemii, w warunkach ciągle powtarzającego się nauczania zdalnego, bądź hybrydowego to szansa dla młodych ludzi na rozwój fizyczny, umacnianie kondycji. Nie jest tajemnicą bowiem, iż aktywność fizyczna przyczynia się do budowania odporności i umacniania kondycji zdrowotnej młodych ludzi.

 

Lokalizacja projektu:

Boisko treningowe „GÓRKA” znajdujące się za płytą główną na stadionie przy ul. Warszawskiej 15 na działce nr 7419/2 w Łukowie.

 

Uzasadnienie realizacji projektu:

 • mieszkańcy Łukowa trenujący w klubach sportowych Orlęta Łuków oraz AMPLUS Łuków (około 500 zawodników) otrzymają warunki zbliżone do warunków w jakich trenują ich rówieśnicy z innych miast;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie nie będzie musiał w sezonie letnim (najbardziej pracowitym sezonie) angażować swoich pracowników do systematycznego podlewania boiska. Ponadto automatyczny system nawadniania to duża oszczędność wody. Działa on bowiem w nocy i zużywa mniej wody od klasycznego systemu podlewania wody wężami;
 • boiska treningowe za OSiRem nie będą tak intensywnie eksploatowane, w wyniku czego młoda trawa na tych boiskach będzie miała szansę na „regenerację”.

 

Szacunkowa wartość projektu:

 1. Analiza gleby - 500,00 zł
 2. Wertykulacja - 3 300,00 zł
 3. Areacja bolcem pełnym - 3 800,00 zł
 4. Piaskowanie - 7 000,00 zł
 5. Dosiew trawy - 5 100,00 zł
 6. Zastosowanie preparatu chemicznego na krety - 550,00 zł
 7. Program nawożenia - 7 800,00 zł
 8. Budowa automatycznego nawodnienia - 75 000,00 zł
 9. Budowa kablowej linii oświetlenia wraz z zasilaniem - 23 000,00 zł
 10. Budowa wolnostojących masztów oświetleniowych ze złączami kablowymi - 100 000,00 zł

Razem: 226 050,00 zł