BO 2024: EkoSłupki sygnalizujące jakość powietrza w Łukowie

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „EkoSłupki sygnalizujące jakość powietrza w Łukowie”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

Opis zgłaszanego projektu:

Projekt "EkoSłupki sygnalizujące jakość powietrza w Łukowie" ma na celu polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez zainstalowanie innowacyjnych EkoSłupków, które będą monitorować jakość powietrza w kluczowych punktach miasta. W obliczu narastającego problemu zanieczyszczenia powietrza, ta inicjatywa staje się nie tylko istotna, lecz także niezbędna dla zdrowia i dobrobytu naszej społeczności.

Projekt opiera się na kilku istotnych elementach. W wyznaczonych lokalizacjach, takich jak tereny szkół i przedszkoli, placówki medyczne, trasy piesze oraz obszary rekreacyjne, zostanie rozmieszczonych dziesięć EkoSłupków wyposażonych w zaawansowane czujniki. Te urządzenia będą stale monitorować poziomy zanieczyszczeń powietrza i dostarczać mieszkańcom bieżących informacji o jakości powietrza, które oddychają w danym momencie.

Czujniki te będą mierzyć różnorodne parametry, w tym pyły zawieszone PM1, PM2.5, PM10, formaldehyd oraz parametry atmosferyczne. To umożliwi pełniejsze zrozumienie stanu powietrza w naszym mieście.

Wyniki pomiarów z EkoSłupków będą komunikowane mieszkańcom poprzez zmiany kolorów światła, odzwierciedlające jakość powietrza. Światło czerwone będzie sygnalizować słabą jakość powietrza, żółte - umiarkowaną, a zielone - dobrą jakość powietrza. To umożliwi szybką reakcję na zmieniające się warunki atmosferyczne. Projekt zachęci mieszkańców do aktywności na świeżym powietrzu w okresach dobrej jakości powietrza, co pozytywnie wpłynie na zdrowie i kondycję fizyczną, a także skłoni do pozostania w domu, gdy jakość powietrza będzie odbiegać od norm.

Realizacja projektu składa się z kilku etapów. Po zidentyfikowaniu kluczowych lokalizacji, przystąpimy do instalacji 10 EkoSłupków w wybranych punktach miasta. Następnie skonfigurujemy czujniki oraz przeprowadzimy testy, aby zapewnić dokładność i niezawodność pomiarów.

Dodatkowo, w ramach projektu udostępniona zostanie aplikacja mobilna, która pozwoli podejrzeć bieżące wskazania EkoSłupków.

Projekt "EkoSłupki sygnalizujące jakość powietrza w Łukowie" będzie mieć pozytywny wpływ na mieszkańców pod wieloma względami. Przede wszystkim będzie chronić zdrowie mieszkańców, dostarczając im informacji o jakości powietrza i umożliwiając unikanie zanieczyszczeń. Ponadto zwiększy świadomość społeczną dotyczącą problemu zanieczyszczenia powietrza. Mieszkańcy będą mogli szybko reagować na zmiany jakości powietrza, dbając o siebie i swoje rodziny w przypadku niezdrowego powietrza. Projekt wzmocni ekologiczną tożsamość miasta i podniesie świadomość ekologiczną całej społeczności.

Lokalizacja:

Wybrane zostanie 10 lokalizacji na terenie obiektów użyteczności publicznej, w okolicach szkół i przedszkoli, miejscach wykorzystywanych przez mieszkańców w celach rekreacyjnych, oraz na osiedlach mieszkalnych.

Uzasadnienie realizacji projektu:

Projekt ochroni zdrowie mieszkańców, umożliwiając unikanie zanieczyszczeń i dostosowanie aktywności do warunków atmosferycznych. Będzie szczególnie korzystny dla dzieci, osób starszych i chorych, oraz uprawiających aktywność fizyczną na otwartym powietrzu. Projekt ten przyczyni się do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczności i w efekcie może wpłynąć na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Świadomość na temat jakości powietrza może zachęcić ludzi do podejmowania bardziej ekologicznych wyborów, jak korzystanie z komunikacji publicznej, ograniczenie emisji z pojazdów, czy wybieranie bardziej przyjaznych źródeł ogrzewania swoich domów. Realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego będzie dobrą okazją do zacieśnienia relacji między władzami lokalnymi a mieszkańcami. Poprawa jakości powietrza jest istotnym elementem w planowaniu miejskim i dbaniu o zdrowie Łukowian.

W skrócie, projekt "EkoSłupki sygnalizujące jakość powietrza w Łukowie" ma na celu rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza poprzez dostarczanie bieżących informacji mieszkańcom. Dzięki temu projektowi mieszkańcy będą mieli większą kontrolę nad swoim otoczeniem, a zdrowie i jakość życia społeczności jako całości mogą się poprawić.

Szacunkowa wartość projektu:

  1. 10 szt. EkoSłupków wersja PREMIUM - 51 660 zł
  2. Montaż 10 szt. EkoSłupków - 18 450 zł
  3. 10 lat rocznych przeglądów serwisowych 10 EkoSłupków - 36 900 zł

Łącznie: 107 010 zł