BO 2024: Ścieżka edukacyjna do nauki jazdy i prowadzenia wózka inwalidzkiego

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Ścieżka edukacyjna do nauki jazdy i prowadzenia wózka inwalidzkiego”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

Opis zgłaszanego projektu:

Ścieżka edukacyjna to zatem nic innego jak skomasowane bariery, jakie osoby na wózkach i ich opiekunowie napotykają codziennie na swojej drodze. Nabycie umiejętności opanowania sposobu pokonywania barier architektonicznych i własnej fizyczności to gwarancja bezpieczeństwa i zapewnienie relaksu podczas spaceru i codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

Edukacyjna ścieżka instruktażu poruszania się na wózku inwalidzkim mogłaby powstać w przestrzeni miejskiej, na terenie parku miejskiego w Łukowie w miejscu łatwo dostępnym dla każdego. Ścieżka ta byłaby dedykowana zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak i ich asystentom i opiekunom, ale też wszystkim zainteresowanym wiedzą o tym, z jakimi problemami borykają się na co dzień osoby niepełnosprawne i z jakimi ograniczeniami muszą się mierzyć, poruszając się w przestrzeni miejskiej. Taką świadomość wyrabia w nas tylko doświadczenie, dlatego uczniowie łukowskich szkół będą mogli odbywać ćwiczenia w ramach lekcji wychowawczych a słuchacze Studium Medycznego w Łukowie szczególnie na kierunku Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekun Medyczny, Terapeuta Zajęciowy oraz wolontariusze będą mogli nabyć nowe umiejętności w zakresie pomocy osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Ścieżka będzie mogła służyć również do praktycznej części szkoleń wolontariuszy pod kątem asystentury osób poruszających się na wózku inwalidzkim, organizowania prelekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych których celem byłoby zachęcenie do wolontariatu oraz przełamanie barier w integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz odbywania treningów samych osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku z niepełnosprawnością nabytą lub wrodzoną.

Celem takiego kursu dla zdrowej młodzieży szkolnej, słuchaczy Studium Medycznego i wolontariuszy jest pobudzenie ich wyobraźni na temat życia osób na wózku, co powinno skutkować większą ostrożnością podczas np. skoków na główkę do wody. Poza tym pchając wózek przez bariery będą mieli okazję wejścia w świat osób zależnych.

Sąsiedztwo Parku Miejskiego i Szpitala Powiatowego w Łukowie umożliwi korzystanie z tej ścieżki edukacyjnej Pacjentom, którzy odbywają swoje usprawnianie w Oddziale Rehabilitacji, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej (oczywiście pod opieką fizjoterapeutów i opiekunów Pacjentów).

Powstanie takiego toru będzie również wzbudzało refleksję wśród osób zdrowych, że osoby niepełnosprawne są wokół nas, że osobą niepełnosprawną można stać się w każdej chwili i osoby, które powiedzmy mogą mieć jakieś wątpliwości co do tego toru, mogą docenić to w momencie, kiedy tor będzie potrzebny np. dla kogoś z rodziny czy przyjaciół.

W Parku Miejskim w Łukowie jest bardzo piękny Skate Park, na którym zdrowe dzieci i młodzież doskonalą swoje umiejętności jazdy na rowerze, rolkach, deskorolce itp. Sprawiedliwym wydaje się więc danie takiej możliwości osobom na wózkach inwalidzkich poprzez wybudowanie im toru przeszkód dostosowanego dla ich możliwości.

Wybudowanie barier takich jak schody, pochylnie, różne rodzaje podłoża, poręcze, drzwi, krawężniki oraz inne utrudnienia spotykane codziennie przez osoby niepełnosprawne mogłoby być wykonane przez lokalne firmy lub przez specjalistyczne ekipy podległe Urzędowi Miasta, co w znacznej mierze obniżyłoby koszty takiej inwestycji

Istotnym elementem projektu byłyby działania promocyjne wśród mieszkańców miasta.

Lokalizacja:

Park miejski w Łukowie.

Uzasadnienie realizacji projektu:

Na realizacji projektu skorzystają:

 1. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich
 2. Opiekunowie osób niepełnoprawnych
 3. Rodziny osób niepełnosprawnych
 4. Słuchacze Studium Medycznego (Terapia Zajęciowa, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekun Medyczny)
 5. Uczniowie łukowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 6. Pacjenci Szpitala Powiatowego w Łukowie
 7. Pacjenci przychodni rehabilitacyjnej Łuksja-Med oraz innych łukowskich przychodni

 Jaki problem zostanie rozwiązany dzięki realizacji ścieżki edukacyjnej?

 1. Równe potraktowanie wszystkich mieszkańców miasta w dostępności do różnych form treningu fizycznego.
 2. Pacjenci objęci procesem rehabilitacji w różnych przychodniach i gabinetach rehabilitacyjnych w naszym mieście zyskają możliwość odbycia rehabilitacyjnego treningu funkcjonalnego.
 3. Obecność takiego tor w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń treningowych dla osób zdrowych uświadomi tym osobom, że niepełnosprawni są wśród nas i być może będzie też działało prewencyjnie w kontekście ewentualnych decyzji o podwyższonym stopniu ryzyka (np skoki do wody itp)
 4. Osoby niepełnosprawne mając do dyspozycji właściwy dla siebie obiekt treningowy będą częściej wychodzić z domu i integrować się z innymi mieszkańcami miasta, którzy chętnie korzystają z wypoczynku w Parku Miejskim
 5. Działania promocyjne realizowane przy okazji rozpropagowania ścieżki edukacyjnej, prowadzone przez Dział Promocji Urzędu Miasta, Kino Łuków (reklama kinowa), plakaty, banery, broszury, informatory itp. będą miały również na celu prewencję zachowań ryzykownych (niebezpieczna jazda motocyklem, samochodem, hulajnogą, rowerem , skoki do wody), które mogłyby się przyczynić do utraty zdrowia i sprawności fizycznej.
 6. Nie bez znaczenia jest również zaopiekowanie się dziećmi niepełnosprawnymi poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, u których niepełnosprawność wynika z wady rozwojowej lub jest nabyta we wczesnym wieku rozwojowym.

Szacunkowa wartość projektu:

 1. Realizacja infrastruktury podobnego projektu w innych lokalizacjach (Rybnik, Kielce) - 230 000 zł
 2. Promocja ścieżki edukacyjnej (Szpital, Szkoły, Przychodnie, Osiedla, Kościoły, Kino) - 30 000 zł
 3. Szkolenia dla uczniów, słuchaczy, wolontariuszy, opiekunów - 40 000 zł

Łącznie: 300 000 zł