Broszura informacyjna dla obywateli Ukrainy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje broszurę informacyjną dla obywateli Ukrainy, poświęconą ochronie czasowej wysiedleńców z tego kraju. Broszurę opracowała Agencja ds. Azylu Unii Europejskiej (European Union Agency for Asylum).

Załączona broszura z założenia powinna posłużyć jako materiał informacyjny osobom wyznaczonym do udzielania informacji wysiedleńcom z Ukrainy, jak również samym uchodźcom. Aktualnie dostępna jest jej wersja angielska. Należy spodziewać się jednak także wersji ukraińsko- oraz rosyjskojęzycznej. Broszurę można pobrać POD TYM ADRESEM.

Zachęcamy jednocześnie do odwiedzin strony internetowej EUAA Response to the War in Ukraine | European Union Agency for Asylum (europa.eu), gdzie znajdują się również broszury informacyjne innych państw członkowskich UE+, które mogą być pomocne w przypadku pojawiania się pytań o warunki przyjmowania w innych krajach.

Ponadto warto odwiedzić strony internetowe:

  • Information for people fleeing war in Ukraine - dostępna w trzech wersjach językowych (po angielsku, rosyjsku i ukraińsku) - źródło informacji dla wszystkich w zakresie ochrony tymczasowej, praw i obowiązków z niej wynikających, w formacie FAQ
  • Mapa interaktywna - z informacjami o władzach krajowych, opcjami nieodpłatnej podróży, informacjami o opiece zdrowotnej itd.
  • Strona KE Migration management: Welcoming refugees from Ukraine - przegląd reakcji politycznych na kryzys, w tym platformy solidarności i głównych inicjatyw politycznych
  • Infolinia Europe Direct hotline and queries: 00 800 6 7 8 9 10 11 - obywatele mogą dzwonić lub wysyłać zapytania pisemne – we wszystkich językach urzędowych UE oraz ukraińskim i rosyjskim