Burmistrz Miasta ustanowił, zakomunikował pracownikom i wdrożył do realizacji następującą politykę jakości:

Polityką Urzędu Miasta Łuków jest sprawna i skuteczna realizacja zadań publicznych, zapewnianie profesjonalnej i przyjaznej obsługi Klientów oraz stałe podnoszenie standardu świadczonych usług.

Misją Urzędu Miasta Łuków jest profesjonalne i skuteczne zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, mające na celu rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Łuków, a tym samym tworzenie pozytywnego wizerunku nowoczesnej administracji samorządowej.

Osiągamy to w wyniku wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej opartego na normie  ISO 9001 i wymaganiach Standardów Kontroli Zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Wszyscy pracownicy Urzędu Miasta znają i rozumieją cele wdrożonego systemu, stale podnosząc swoją świadomość oraz kwalifikacje.

Deklarujemy, że nasz system jest ciągle doskonalony i spełnia ustalone wymagania.

Przyjęta przez Burmistrza Miasta Polityka Jakości wynika z naszej troski o satysfakcję Klienta.

Systemem zarządza w imieniu Najwyższego Kierownictwa Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej.

Politykę realizujemy przez następujące cele strategiczne:

  1. terminowość załatwianych spraw,
  2. świadczenie usługi w sposób kompetentny,
  3. szacunek i przyjazne nastawienie Urzędnika do Klienta,
  4. poprawę efektywności komunikacji z Klientami Urzędu i ze społecznością lokalną,
  5. szkolenie pracowników Urzędu i zapewnienie ich wysokich kompetencji,
  6. monitorowanie i doskonalenie procesów realizowanych przez Urząd w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Kontroli Zarządczej.

 

Burmistrz Miasta
(-) Piotr Płudowski

26.02.2019 r.

 

Poradnik interesanta ISO 9001