Rusza Łukowski Budżet Obywatelski!

Od 7 do 18 lutego mieszkańcy Łukowa będą mogli składać projekty do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego. To pierwsza w historii naszego miasta tego typu inicjatywa. Do rozdysponowania jest 300 tys. zł.

Miasto Łuków rusza z procedurą budżetu obywatelskiego, czyli specyficznych konsultacji społecznych z mieszkańcami, którzy samodzielnie zdecydują, na co wydać część miejskich pieniędzy. W całej procedurze będą mogły wziąć udział także osoby niepełnoletnie, nie tylko przez składanie propozycji pomysłów do zrealizowania, ale też przez możliwość głosowania na najciekawsze ich zdaniem projekty. Dzięki tej możliwości Miasto chce wzmocnić poczucie przywiązania mieszkańców do miejsca ich zamieszkania; chce także poznać oczekiwania społeczne i zaangażować w sprawy miejskie. Na atrakcyjność Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynie również fakt, iż osobą uprawnioną do złożenia projektu będzie każda osoba faktycznie zamieszkująca na terenie miasta, a niekoniecznie zameldowana w tym miejscu.

Pierwszym etapem Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego będzie składanie wniosków z propozycjami projektów do realizacji. Zgodnie z regulaminem, projekt może złożyć mieszkaniec miasta w wieku min. 16 lat, z zastrzeżeniem, iż w przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo dołączona powinna być zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Niezbędne dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: http://www.lukow.pl/dla-mieszkancow/budzet-obywatelski/dokumenty-do-pobrania.

 

 

 

 

 

Formularze zostaną też udostępnione w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Łuków (ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, Punkt Obsługi Interesanta, pokój nr 19, parter budynku). Wypełnione dokumenty (formularze zgłoszeniowe, listy poparcia i ewentualne zgody opiekuna rodzica lub opiekuna prawnego) będą przyjmowane od poniedziałku 7 lutego do piątku 18 lutego, zarówno drogą tradycyjną przez dostarczenie do Urzędu osobiście lub drogą pocztową, bądź także przez pocztę e-mail. Gorąco zachęcamy do włączenia się do historycznej, bo pierwszej w naszym mieście edycji budżetu obywatelskiego.