Regulamin pracy Komisji Odznaki Honorowej

Regulamin pracy Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa określa szczegółowe zasady pracy osób, które m.in. rozpatrują wnioski dotyczące nadania wyróżnienia dla zasłużonych. Między innymi w tym dokumencie wskazane zostały także terminy, kiedy należy składać propozycje osób lub podmiotów właściwych do wyróżnienia.

Wnioski z propozycjami osób lub podmiotów, którym warto wręczyć Odznakę Honorową za Zasługi dla Łukowa należy składać do końca marca i do końca września do sekretariatu Urzędu Miasta. Komisja, która będzie opiniować ww. dokumenty, winna czynić to w sposób bezstronny, powinna tez obradować w obecności co najmniej połowy jej składu.

Szczegóły pracy Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa zawarte są w Regulaminie dostępnym poniżej: