Zadecyduj, kto otrzyma Odznakę Honorową!

Kto powinien otrzymać Odznakę Honorową za Zasługi dla Łukowa? Z tym pytaniem do mieszkańców naszego miasta zwracają się członkowie Komisji nadającej to wyróżnienie. Do pierwszej osoby i podmiotu noszącego nowe miejskie wyróżnienie mogą dołączyć te instytucje lub postacie, które swoją działalnością społeczną i zawodową przyczyniają się do rozwoju kulturalnego, gospodarczego i społecznego Łukowa.

Komisja Odznaki Honorowej

9 osób zasiada w Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa. Na liczbę tą składa się 4 przedstawicieli Rady Miasta Łuków, 4 przedstawicieli Burmistrza Miasta Łuków oraz Przewodniczący Komisji, którym jest Przewodniczący Rady Miasta Łuków.

Regulamin pracy Komisji Odznaki Honorowej

Regulamin pracy Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa określa szczegółowe zasady pracy osób, które m.in. rozpatrują wnioski dotyczące nadania wyróżnienia dla zasłużonych. Między innymi w tym dokumencie wskazane zostały także terminy, kiedy należy składać propozycje osób lub podmiotów właściwych do wyróżnienia.

Uchwała dot. Odznaki Honorowej

Dokumentem określającym zasady nadawania, wręczania i noszenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa jest Uchwała Nr LVI/406/2018 Rady Miasta Łuków z dnia 18 września 2018 r. Na podstawie jej zapisów określony został wygląd odznaki wręczanej zasłużonym dla miasta osobom lub podmiotom, a także tryb noszenia zaszczytnego wyróżnienia.

Podkategorie