Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej "Łukowiacy"

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej powstał we wrześniu 1999 r. przy Łukowskim Ośrodku Kultury. Dziś działa jako stowarzyszenie kulturalne założone przez rodziców i jest uznawane za jedną z najlepszych wizytówek Łukowa. Aktualnie zrzesza ponad setkę młodych mieszkańców miasta i powiatu łukowskiego w wieku od 8 do 19 lat, którzy promują i utrwalają folklor naszego regionu oraz różnych stron Polski.

Longin Kowalczyk

 

Urodził się w 1935 r. w Łukowie, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum, uzyskując maturę w 1952 r. Następnie dostał się na studia medyczne na Akademii Medycznej w Lublinie, by po jakimś czasie zostać z nich relegowanym z powodów politycznych, tj. odmowy wstąpienia do PZPR oraz faktu pozostawania jego ojca w Stanach Zjednoczonych.