hm. Zdzisław Dudziński

Zdzisław Dudziński poprzez swoją działalność społeczną i wolontariacką wydatnie przyczynił się do rozwoju lokalnego środowiska w Łukowie. Pełniąc m.in. funkcję Komendanta Hufca ZHP Łuków przez lata kształtował wiele pozytywnych postaw u mieszkańców naszego miasta. 

Łukowski Klub Sportowy "Orlęta" Łuków

Łukowski Klub Sportowy „Orlęta” Łuków to największa organizacja pozarządowa działająca w powiecie łukowskim w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. To również klub sportowy nierozerwalnie związany z historią miasta, którego historia sięga 1923 roku, a więc stu lat.

Ryszard Grafik

Ryszard Jerzy Grafik poprzez swoją wybitną działalność społeczną, naukową, popularyzatorską wybitnie przyczynił się do rozwoju lokalnego środowiska w Łukowie.

Grażyna Kulik

Grażyna Kulik poświęciła swoje życie dla innych. Jest jedną z założycielek działającego już od 10 lat Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt”, gdzie od początku funkcjonowania tej organizacji pełni funkcję prezesa.

Andrzej Zdrojewski

Andrzej Zdrojewski to społecznik, regionalista, rzeźbiarz, pasjonat zabytkowej motoryzacji i historyk z zamiłowania. Od lat organizuje różnorodne inicjatywy promujące historię i kulturę regionu, dedykowane mieszkańcom Łukowa w różnym wieku. Jest m.in. założycielem Towarzystwa Fruwającej Muchy - nieformalnej grupy mieszkańców organizującej oddolnie wydarzenia patriotyczne i kulturalne w  mieście oraz Clubu Weteranów Szos promującego m.in. polski dorobek motoryzacyjny. W przeszłości był organizatorem zlotów zabytkowych motocykli, również o charakterze międzynarodowym.