Współpraca zagraniczna - Tõrva (Estonia)

Tõrva to miasto zlokalizowane w południowej Estonii, niedaleko granicy z Łotwą. Znajduje się w centralnej części hrabstwa Valga, nad rzeką Õhne. Prawa miejskie otrzymało 2 lipca 1926 r., jednakże historyczne wzmianki o miejscowości i zlokalizowanej nieopodal parafii pochodzą już z XIV wieku. Obecnie siedziba gminy o tej samej nazwie.

O Tõrvie jako ośrodku miejskim zaczęto mówić natomiast od 1834 roku, kiedy przy szlakach komunikacyjnych w kierunku miejscowości Valga, Parnawa i Tartu funkcjonować zaczął dworski budynek gospody. Budynek ten uznawany jest obecnie za jeden z symboli miasta.

Rozwój miasta następował równolegle z rozwojem rolnictwa. W Tõrvie na początku XX zaczęto organizować targi, powstała tu także jedna z pierwszych instytucji finansowych w Estonii. W 1909 roku powstała natomiast biblioteka, a w 1917 roku powstała prywatna szkoła ogólnokształcąca, późniejsze gimnazjum.

W 1917 r. Tõrva została zajęta przez bolszewików, a rok później przez niemieckie siły okupacyjne. W trakcie estońskiej wojny o niepodległość (1918-1920 r.) walki między stroną estońską i rosyjską nie miały bezpośredniego wpływu na rozwój miasta.

W latach późniejszych, Tõrva była jednym z najbardziej rozwijających się miejscowości w Estonii, gdzie powstały zakłady rzemieślnicze, banki i szpital, straż pożarna, kolej wąskotorowa, elektrownie, młyny. Podstawą rozwoju było natomiast rolnictwo. Rozwój miasta przerwała II wojna światowa i okupacja sowiecka w latach 1940-41, kiedy wprowadzono nacjonalizację własności i wywieziono mężczyzn do obozów jenieckich. W roku 1944 wycofujący się z frontu wschodniego Niemcy zniszczyli 1/3 powierzchni miasta, zbombardowali też wiele budynków.

W latach powojennych Tõrva była miejscowością funkcjonującą w ramach wchodzącej w skład ZSRR Estońskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Wtedy też zaczął się rozwijać przemysł, odbudowano także wiele budynków. Aktualnie miejscowość ta leży w atrakcyjnym turystycznie regionie Estonii posiada zaplecze kulturowe i sportowe (szkoła muzyczna, biblioteki, sala koncertowa, kino, hotele i inne). Na początku 2020 r. liczyła ponad 6100 mieszkańców.

 

Oficjalna strona internetowa: https://torva.kovtp.ee/

Oficjalny profil na Facebooku: https://www.facebook.com/torvavald/