Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Urząd Miasta Łuków przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis www.lukow.pl. Zależy nam, aby każdy użytkownik dokładnie wiedział jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność. Poniżej publikujemy politykę prywatności strony internetowej Miasta.

WSTĘP

 1. W trosce o poszanowanie prawa do prywatności informujemy, iż niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) dotyczy zasad korzystania z serwisu internetowego znajdującego się po adresem www.lukow.pl (zwanego w dalszej części Polityki „Serwisem”).
 2. Operatorem serwisu www.lukow.pl jest Miasto Łuków z siedzibą w Łukowie pod adresem ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, NIP: 825-199-81-29, REGON: 711582380, a Administratorem danych osobowych Burmistrz Miasta Łuków z siedzibą w Łukowie pod adresem ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kuśmierczak, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Alicja Miszta, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w informacje w formularzu kontaktowym;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”);
  3. poprzez zewnętrzne pliki cookie m.in. z firm Facebook Inc., Google Inc. Twitter Inc. i innych;
  4. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-210-32-52, REGON: 811158242.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa www.lukow.pl. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 3. Zapisowi do warstwy serwerowej mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania;
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  6. informacje o przeglądarce użytkownika;
  7. informacje o adresie IP.
 4. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony (tj. nie umożliwiają identyfikacji konkretnych osób korzystających ze strony), służą jedynie zadaniom polegającym na administrowaniu serwerem.
 5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Operator oraz firma hostingowa może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

DANE FIRM ZEWNĘTRZNYCH

 1. Serwis www.lukow.pl wykorzystuje narzędzia dostarczane przez podmioty zewnętrzne tj: Google Inc., Facebook Inc., służące m.in. do osadzania treści z mediów społecznościowych bądź wykorzystywania API (interfejsu programistycznego aplikacji, ang. Application Programming Interface) na swoich stronach internetowych.
 2. Narzędzia analityki internetowej Google Analytics dostarczanej przez Google, Inc. oraz Facebook Pixel dostarczanej przez Facebook, Inc. używają plików cookies, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na urządzeniu użytkownika serwisu, aby pomóc stronie internetowej w analizie, w jaki sposób użytkownicy używają tej strony. Informacje generowane przez pliki cookies o sposobie użytkowania strony internetowej przez użytkownika (włączając jego adres IP) mogą być przekazane i przechowywane przez Google Inc. oraz Facebook, Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
 3. Serwis korzysta z usługi map Google Maps a także Formularzy Google za pośrednictwem zewnętrznego API. W serwisie osadzane są nagrania wideo z serwisu YouTube lub Facebook, których odtwarzanie wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies dotyczących wyżej wymienionych usług.
 4. Mechanizm Google reCAPTCHA służy do badania, czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów.
 5. Powyższe firmy mogą przekazać odrębne informacje w postaci plików cookies stronom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google, Inc. bądź Facebook, Inc.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki plików cookies dostępne są pod adresem www.lukow.pl/polityka-plikow-cookies.

DODATKOWE INFORMACJE

 1. Operator dokłada starań, aby korzystanie z serwisu internetowego www.lukow.pl było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Operator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z serwisu lub jego poszczególnych elementów.
 2. Operator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności serwisu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników. Operator uprawniony do wprowadzenia przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z serwisu, gdy jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania. Operator nie ponosi odpowiedzialności za trudności w korzystaniu z serwisu z przyczyn niezależnych, takich jak przeciążenie serwera, siła wyższa, wina operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych, a także działania lub zaniechania osób trzecich.
 3. Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron www. Miasto Łuków i Urząd Miasta Łuków nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 4. W związku z publikacją materiałów informacyjnych na temat działalności Miasta Łuków, istnieje możliwość zamieszczenia na stronach internetowych wizerunku osób trzecich. Zgodnie z przepisami RODO, a także ogólnymi przepisami dot. ochrony wizerunku, przysługują następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych osób trzecich:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
  6. prawo do przenoszenia danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej wyrażono takową zgodę.
 5. Użytkownicy serwisu kontaktując się z administracją lub przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazują Operatorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, Użytkownicy Serwisu w treści wiadomości mogą zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
 6. Powyższe dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Użytkownikiem Serwisu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, a Administrator Serwisu nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownicy Serwisu mają prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Serwisu, bądź konieczność udostępnienia jej przewidzianym przepisami prawa organom.
 8. Dane w formularzu kontaktowym nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika Serwisu, bądź na wypadek konieczności przewidzianych przepisami prawa.
 9. Zmiany niniejszej Polityki decyzją Operatora serwisu mogą zostać dokonane w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronie serwisu.