Żłobek Miejski już pracuje!

48 dzieci w wieku od 30 tygodnia do 3 roku życia rozpoczęło swoją przygodę w Żłobku Miejskim Nr 1 w Łukowie. W poniedziałek 8 lutego placówka oficjalnie zainaugurowała swoją działalność; tego dnia także zorganizowana została specjalna uroczystość z udziałem wicewojewody lubelskiego Bolesława Gzika. Nowy żłobek zlokalizowany jest w sąsiedztwie Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie.

Budynek żłobka liczący 430 metrów kwadratowych powierzchni (i kubaturze ok. 2200 metrów sześciennych) wyposażony jest w szereg rozwiązań ograniczających zużycie energii. Projekt zakłada m.in. magazynowanie wody deszczowej w zbiornikach i odzyskiwanie jej w postaci wody do spłukiwania w toaletach, czy też okna o najwyższej klasie izolacyjności cieplnej. Budynek podłączono także do sieci ciepłowniczej PEC.

 

Inwestycja kosztowała 2 411 993,19 zł, z czego 1 584 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z  rządowego Programu „Maluch+” edycja 2020. Z powyższych środków - oprócz budowy samego żłobka i zagospodarowania terenu wokół - zakupiono także meble oraz wyposażenie żłobka, w tym zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt AGD i sprzęt administracyjno-biurowy.

 

Żłobek, zarówno na papierze, jak i w trakcie fizycznie prowadzonych prac budowlanych, a także odbiorów budynku, powstawał równo 15 miesięcy. Wymagał także ścisłej współpracy wielu osób, zarówno ze strony inwestora, wykonawców zadania jak i instytucji nadzoru. Nowo utworzona placówka jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Miasto Łuków.

W żłobku przeznaczonym dla 48 dzieci funkcję dyrektora pełni Dorota Jońska, która placówką kieruje już od stycznia 2021 roku. Natomiast 8 lutego zorganizowano uroczystość oficjalnego otwarcia jednostki. Przybyli na nią m.in. Poseł na Sejm RP Sławomir Skwarek, Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, burmistrz Łukowa Piotr Płudowski, przedstawiciele Rady Miasta Łuków na czele z Wiceprzewodniczącą Rady Urszulą Chruściel, a także kierownictwo Urzędu Miasta na czele z Sekretarzem Waldemarem Siurkiem i Skarbnik Miasta Barbarą Leszczyńską oraz pozostali zaproszeni goście. Po przemówieniach nastąpiło poświęcenie obiektu przez ks. Jerzego Cąkałę z parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie, a spotkanie zakończył słodki poczęstunek.

 

***

 

Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia oraz podtrzymuje aktywność zawodową dla rodziców dzieci. Takie też działanie towarzyszyło Miastu Łuków na każdym etapie realizowania inwestycji.