Cześć i chwała Bohaterom!

Już po raz kolejny obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Został on ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na wniosek Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ta inicjatywa, podtrzymana przez kolejnego Prezydenta, Bronisława Komorowskiego, została zrealizowana ustawą z 3 lutego 2011 r. Ustanowienie w 2011 r. 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” stanowi potwierdzenie przez wolną, demokratyczną Rzeczpospolitą roli, jaką odegrali oni na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szkolenie dot. unijnych pożyczek

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają lubelskich przedsiębiorców do udziału w II edycji szkolenia dotyczącego możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek unijnych. Tym razem poznacie Państwo praktyczne aspekty wnioskowania o pożyczki unijne na rozwój firm oraz OZE. Spotkanie odbędzie się 14 marca.

Transmisja NA ŻYWO: 85. sesja Rady Miasta Łuków

Zachęcamy do śledzenia NA ŻYWO zwołanej na dzień 29 lutego 2024 r. 87. sesji Rady Miasta Łuków. Porządek obrad oraz imienne wyniki głosowania radnych dostępne są w portalu eSesja.pl. Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00.

Komitet Rewitalizacji: wzór formularza zgłoszeniowego i listy poparcia

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji. Nabór przeprowadzony zostanie w dniach od 29 lutego do 29 marca 2024 r.

Wyłożeniu do publicznego wglądu

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Łuków z dnia 20.02.2024 r. o ponownym (trzecim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy terenem PKP, ul. Żelechowską, ul. Warszawską oraz rzeką Krzną Południową wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykłada się projekt ww. planu.