Będzie współpraca samorządów

Cztery samorządy z powiatu łukowskiego podpisały list intencyjny w sprawie opracowania i późniejszej realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021-2030. Porozumienie to otwiera drogę do pozyskiwania środków z nowej unijnej perspektywy finansowej na realizację wspólnych, wychodzących poza ramy jednego samorządu przedsięwzięć.

List w sprawie współpracy podpisali w środę 3 marca przedstawiciele Miasta Łuków, Gminy Łuków, Gminy Stanin, a także Powiatu Łukowskiego. Następstwem tego wydarzenia będzie teraz podjęcie uchwał przez odpowiednie rady gmin i powiatu, potwierdzających przystąpienie do MOF. Po opracowaniu strategii ponadlokalnej określony ma zostać także wspólny plan działań, uwzględniający interesy każdego z samorządów. W przypadku Miasta Łuków jest nim m.in. utworzenie transportu publicznego. Lista wspólnych przedsięwzięć w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych również trafi do akceptacji poszczególnych rad i zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W miejscu tym rozdzielane będą następnie środki na przyszłe inwestycje. Powołując do życia tzw. obszary funkcjonalne Unia Europejska stawia na partnerstwo samorządów, które potem będą oddziaływać i aktywizować kolejne gminy.