Konkurs o twórczości Krzysztofa Baczyńskiego

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie ogłasza  powiatowy konkurs czytelniczo-prasowy pt. „Krzysztof Kamil Baczyński - poeta i powstaniec warszawski”. Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że udział mogą w nim wziąć zarówno czytelnicy biblioteki, jak i mieszkańcy powiatu łukowskiego nie posiadający wyrobionej karty w placówce.

Ankieta z pytaniami będzie zamieszczona w kilku kolejnych numerach tygodnika „Wspólnota Łukowska”, wyłożona zostanie w siedzibie oraz filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także udostępniona zostanie na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.lukow.pl.

Wypełnioną ankietę wraz z danymi należy składać do 30 kwietnia 2021 r. w siedzibie Biblioteki lub nadesłać ją na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, ul. Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków (decyduje data stempla pocztowego).

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona w Tygodniu Bibliotek 11 maja 2021 r. na łamach „Wspólnoty Łukowskiej”, na tablicy ogłoszeń w Bibliotece, na stronie internetowej Telewizji Master oraz stronie internetowej biblioteki.

 

DO POBRANIA: