Duża obwodnica Łukowa - znamy wykonawcę projektu

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, znana jest już firma, która przygotuje dokumentację projektową dla dużej obwodnicy Łukowa, łączącej drogi krajowe nr 63 i 76. Obwodnicę planowaną do realizacji w ramach rządowego „Programu budowy 100 obwodnic” zaprojektuje za blisko 2,7 mln zł firma SAFEGE.

Zgodnie z komunikatem GDDKiA, w ramach inwestycji powstaną m.in. skrzyżowania z drogami poprzecznymi i dojazdowymi, bezpieczne przejścia dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dojazdowe zapewniające dostęp do obwodnicy, obiekty inżynierskie i ochrony środowiska. Trasa będąca jednocześnie nową, dużą obwodnicą Łukowa, powstanie w nowym śladzie. Będzie jednojezdniową tzn. posiadającą dwa pasy ruchu drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Obwodnica ma być dostosowana do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś., towarzyszyć jej mają urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Obwodnica Łukowa to zadanie z „Programu budowy 100 obwodnic”, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. Firma SAFEGE przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na wykonanie wyżej wymienionego zadania, opiewającą na kwotę 2 669 100 zł. Rozstrzygnięty przetarg dotyczył przygotowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Opracowanie STEŚ-R posłuży m.in. do wstępnego ustalenia wariantów przebiegu trasy, zakresu rzeczowego inwestycji oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zatwierdzi ostateczny przebieg nowej drogi.

Samą realizację obwodnicy Łukowa zaplanowano w latach 2026-2028.

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad