Duża obwodnica Łukowa: znamy pierwsze szczegóły dot. drogi

Znamy wstępną długość i wstępne daty, w których powstawać będzie przyszła, duża obwodnica Łukowa. W odpowiedzi na pytania wystosowane przez Miasto Łuków, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podzielił się kilkoma istotnymi informacjami na temat planowanej inwestycji.

Według pisma z 17 maja, obwodnica ma liczyć długość około 9,5 kilometra i ma łączyć drogi krajowe nr 63 i 76. Droga na całej długości ma biec w nowym korytarzu, tzn. ma być zrealizowana zupełnie od podstaw, bez wykorzystania istniejących odcinków dróg. Inwestycja ma mieć następujące parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi: GP (droga główna ruchu przyspieszonego);
 • prędkość projektowa: 80 km/h (w terenie niezabudowanym), 60 km/h (w terenie zabudowanym);
 • przekrój poprzeczny: 1 x 2;
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m;
 • opaska bitumiczna: 2 x 1,0 m;
 • kategoria ruchu: KR 4;
 • nośność nawierzchni: 115 kN/oś.

Harmonogram prac przedstawia się natomiast w sposób następujący:

 • zawarcie umowy na dokumentację: II kwartał 2021 r.;
 • uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DSU): II kwartał 2023 r.;
 • ogłoszenie przetargu w systemie „Projektuj i buduj”: II kwartał 2024 r.;
 • rozpoczęcie robót: III kwartał 2026 r.;
 • zakończenie robót: IV kwartał 2028 r.

Ponadto jak dodaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 16 kwietnia w przetargu wyłoniona została firma, która opracuje tzw. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STE-Ś). Celem tej analizy będzie m.in. określenie wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy, z których ostatecznie wyłoniony zostanie optymalny.

Inwestor (GDDKiA) planuje także przeprowadzić spotkania informacyjne z lokalną społecznością, na których poznane zostaną oczekiwania mieszkańców miasta i okolic dotyczące obwodnicy. Uwagi te mają być wykorzystywane w dalszych pracach koncepcyjno-projektowych.

Pełna treść pisma skierowanego do burmistrza Łukowa Piotra Płudowskiego dostępna jest poniżej.